Get updates!

Subscribe here to receive email notifications on new post, tips, offers,.. so you won't miss any update!

Ako postupovať pri reklamácii

– vypíšte reklamačný protokol a pošlite ho na email info@zingerlatka.sk
– počkajte na vyjadrenie k reklamácii
– pošlite balík na adresu :
ZINGERLATKA
budova Starpoint
Partizánska 4447/102
058 01 Poprad
↑ Top of Page